دسته: آموزشی

سبک زندگی مهدوی

چگونه به زندگی‌مان رنگ و بوی مهدوی بدهیم؟ کسی که منتظر حاکمیت عدل است و آماده جنگ با جنود باطل باید ابتدا در سرزمین خود به بر چیده شدن باطل کمک کند و در...

دوره مهارتها و ویژگی های روئسای دفاتر مدیران

دوره مهارتها و  ویژگی های روسای دفاتر  چه دوره ای است؟ دوره مهارتها و ویژگی های روسای دفاتر  یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت،...